undefined DA

undefined ENG

Aarhus Soup er et socialt crowdfunding initiativ, der er baseret på det oprindelige fra Detroit Soup i USA.

Vi er en gruppe samfundsengagerede unge mennesker, der ønsker at gøre en forskel for unge entreprenører, der har et projekt, de gerne vil udføre for samfundet.

Dette gør vi ved at skabe et fællesskab omkring støtte til hinanden, ved at spørge fællesskabet om donationer til disse entreprenører, der kommer og præsenterer deres ideer til folket.

Donationerne gør at det er muligt at udføre disse ideer og derved forbedre samfundet med enten kulturelle eller sociale innovationer.

Aarhus Soup is a social crowdfunding initiative, which is based upon the original from Detroit Soup in USA.

We are a group of community engaged young people, who wish to make a difference for young entrepreneurs, who has a project, they would like to implement in society.

This we are doing by creating a community of support to each other, by asking the community of donations to these entrepreneurs, who come and present their ideas to the people.


The donations are making it possible to implement these ideas, and by so improve the society with either cultural or social innovations.

Billederne er fra vores tredje event, som blev afholdt på Frontløberne på Sydhavnen.

Den skønne Martyna, der har projektet “Ladies that UX”, løb med pengene efter stemmerne blev optalt.

The pictures are from our third event, which was held at Frontløberne at Sydhavnen.

The wonderful Martyna, who has the project “Ladies that UX”, received the money after the votes had been tallied.