Aarhus Soup er et socialt crowdfunding initiativ, der oprindeligt startede i Detroit, USA.

Aarhus Soup is a social crowdfunding initiative, which originally started in Detroit, USA.