Erasmus+ Training Course

30 ungdomsarbejdere fra seks lande (Belgien, Tjekkiet, Tyrkiet, Portugal, Danmark og Frankrig) vil deltage i dette træningskursus, alle erfarne i kreativ ikke-formelle ungdomsarbejdsmetoder.

Dette projekt sigter på at bringe organisationer sammen med stærke erfaringer indenfor kreative ungdomsaktiviteter og kreative ungdomsarbejdsmetoder. Et central mål for projektet er at udvikle og delt forståelse for vigtigheden af (kreativt) ungdomsarbejde og linke det til forskellige globale udfordringer: diversitet, klima forandring, demokrati… og hvordan kreativt ungdomsarbejde kan spille en rolle i at give børn og unge en måde at udtrykke sig på.

Organisationer vil udveksle (teoretiske) rammer for kreativt ungdomsarbejde og kreative ungdomsaktiviteter.
Sammen vil vi udforske meninger, roller og komplementarer af forskellige kreative ungdomsmetoder stimulerer reflektion omkring egen ungdomsarbejdeprakasis.

30 Youth Work Trainers from six countries (Belgium, Czech Republic, Turkey, Portugal, Denmark and France) will participate in this training course, each experienced in creative non-formal youth work methodologies.

This project aims to bring together organisations with a strong experience in creative youth work activities and creative non-formal methodologies. A central project aim is to develop a shared sense of importance of (creative) youth work and link it to different global issues: diversity, climate change, democracy… and how creative youth work can play a role in giving children and youngsters an outlet of expression.

The organizations will exchange (theoretical) frameworks on creative youth work and creative youth work methods.
Together we will explore meanings, roles and complementarities of different creative youth approaches stimulates reflection about own youth work practices.