Erasmus+ Youth Exchange

Diversity Makes Rich er en international ungdomsudveksling finansieret gennem Erasmus+ programmet.

Vi vil fokusere på forståelse for, hvad det betyder at være en minoritet. Vi vil gennem diskutioner og ikke-formelle læringsmetoder udforske emnet om minoriteter og hjælpe med en fælles inklusion.
Vi sigter på at blive mere opmærksomme på, hvilke udfordringer minoriteter har i samfundet, og vi vil lære hvordan vi kan hjælpe alle mennesker til at blive inkluderet i samfundet.

Diversity Makes Rich is an international youth exchange funded by the Erasmus+ programme.

We will focus on the understanding of what it means to be a minority. We will through discussions and non-formal learning methodologies explore the topic of minorities and help along a common inclusion.
We aim to become more aware of different struggles minorities are facing in the society and we will learn how to help include all people in the society.

Danmark, Grækenland, Kroatien, Spanien, Tjekkiet, Ungarn
Denmark, Greece, Croatia, Spain, Czech Republic, Hungary