DA

ENG

Passion Udflugt er gået sammen med søster organisationen Danish Youth Team, om at skabe en ungdomsudveksling for at arbejde med inclusion af minoriteter på tværs af Europa.
Projektet er skabt på basis af en fælles nysgerrighed og engagement i at forbedre vilkårene for minoriter, uanset baggrunden for minoriteten eller hvor den på nuværende tidspunkt befinder sig.

Udvekslingen kommer til at finde sted i Danmark og vil samle 42 unge mennesker fra 6 forskellige lande i Europa.

Passion Udflugt has teamed up with the sister organization Danish Youth Team, to create an youth exchange to work towards inclusion of minorities across Europe.
The project is created on the bases of a common curiousity and engagement to improve the conditions for minorities, no matter the background of the minority or where it currently exists.

The exchange will take place in Denmark and will gather 42 youngsters from 6 different countries in Europe.

Denmark, Netherlands, Bulgaria, Latvia, Spain and Greece is being represented at the youth exchange of “EUROvalues of mINorities”

Sammen vil vi diskutere samligninger og forskelle blandt minoriteter i de repræsenterede lande, og derved kunne finde frem til en løsning, der fremmer inklusion, tolerance og solidaritet.

Together we will discuss similarities and differences amongst minorities in the represented countries, and by doing so finding a possible solution, that promotes inclusion, tolerance and solidarity.

Projektet er co-finansieret af Erasmus+.

The project is co-funded by Erasmus+.