undefined DA

undefined ENG

Vi er en gruppe unge mennesker, der alle brænder for at hjælpe unge i deres tilværelse.
Vi har hver i sær vores egen passion, men den fælles passion er passionen for at hjælpe andre og forbedre trivsel blandt bl.a. unge, men også indenfor andre sektorer såsom;
– Børn
– Migranter
– Unge

Uanset din baggrund er vi her for at hjælpe dig!

We are a group of young people, who all are passionate to help youngsters in their lives.
We each have our own passion, but the common passion is the passion to help others and better the wellbeing amongst e.g. youngsters, but also within other sectors such as;
– Children
– Migrants
– Youth

No matter your background we are here to help you!

Personale / Staff members

Nathalie Birkjær

Nathalie er stifter of bestyrer af foreningen Passion Udflugt.
Hun har stor erfaring inden for ikke-formel læring, da hun har ikke mindst deltaget i op til flere Erasmus+ projekter, men også skrevet of implementeret projekter selv gennem NGOen Danish Youth Team, som hun stadig er en del af.
Efter at blive introduceret til ikke-formel læring, besluttede hun sig for at ville arbejde indenfor dette felt, og derfor stiftede hun Passion Udflugt.
Passion er Nathalie’s største motivation her i livet, og hun tror på, hvis man følger sin passion, følger man sit hjerte.

Nathalie is the founder and manager of the foundation Passion Udflugt. She has great experience within non-formal learning, as she has non the least participated in multiple Erasmus+ projects, but have also written and implemented projects, through the NGO Danish Youth Team, which she is still a part of.
After being introduced to non-formal learning, she decided she wanted to work in this field, which is why she founded Passion Udflugt.
Passion is Nathalie’s biggest motiviation here in life, and she believes, if you follow your passion, you follow your heart.

Javier Esteves

Javier Esteves er en kulturel entrepreneur og backpacking entusiast fra Buenos Aires, Argentina. Siden hans ankomst til Aarhus i slutningen af 2017, har Javier startet to kulturelle foreninger (Face-to-Face og C-Cube) med nogle af hans venner. Han er meget interesseret i nye områder indenfor forskning, som kognitivitet og netværk. Han er en start-up entusiast og har hjulpet Aarhus til at blive mere kosmopolitan.

Javier vil være en del af bestyrelsen i Passion Udflugt, for at hjælpe med at styrke dets initiativer.

Javier Esteves is a cultural entrepreneur and backpacking enthusiast from Buenos Aires, Argentina. Since his arrival to Aarhus in late 2017, Javier has started two cultural foundations (Face-to-Face and C-Cube) with some of his friends. He is very interested in new fields of science, like Cognitive and Network, is a startup-enthusiast and has been helping Aarhus to be more cosmopolitan.


Javier will be serving as part of the board of Passion Udflugt to help strengthen its initiatives.

Jon Stage

Jon Stage er selvstændigt udøvende scenekunstner, han arbejder hovedsagligt med moderne dans, break og improvisation, men har også erfaring med mange andre danse stilarter. Jon startede med at danse break i 2001, og blev den første mandelige moderne danser uddannet i Jylland i 2008. Siden 2011 har han også koreograferet og danset med i mindre som større produktioner i både ind- og udland. Senest kunne han opleves som abe i den Reumert vindende forestillingen Tarzan fra Fredericia Teater. Han er også medskaber af det lille baggårds teater Magistraten i Silkeborg.

Jon Stage is an independent performing artist, He works mainly with contemporary dance, break and improvisation, but also have experience with many other styles of dance. Jon started breakdance in 2001, and became the first male contemporary dancer educated in Jylland in 2008. Since 2011 he has choreographed and danced in smaller as well as bigger productions both nationally and abroad. Latest he was to be experienced as a monkey in the Reumert-award winning musical Tarzan by Fredericia Theater. He is also co-creator of the small backyard theater Magistraten in Silkeborg.

Titta-Maria Kettunen

Titta-Maria Kettunen er en millennial Finne med en stærk forretningsbaggrund. Hendes dybeste passion ligger i at drive positiv social forandring og styrke andre. Hun har lang erfaring fra at være frivillig i forskellige lande, primært indenfor ungdomsarbejde og social inklusion.
Du kan læse mere om hendes eventyr her.

Titta vil være en del af bestyrelsen i Passion Udflugt.

Titta-Maria Kettunen is a millennial Finn with a strong business background. Her deepest passion lies in driving positive social change and empowering others. She has extensive experience from volunteering in different countries mostly in the areas of youth work and social inclusion.
You can read more about her adventures here.

Titta will be serving as a board member of Passion Udflugt.