Erasmus+ Training Course

kreArtivity er et internationalt træningskursus finansieret gennem Erasmus+ programmet.

Kurset er et unikt projekt, der tilbyder en mulighed for ungdomsarbejdere, der arbejder med unde mennesker i et uformelt miljø, at udforske kunstens magt – gennem kunst (farve, form, teknik), drama (skuespil) og brug af deres kroppe og deres egne udtryk gemmen bevægelse.

Læringsmål:

  • Opleve en serie af øvelser på kunstområdet (områder – fine arts, drama, dans og bevægelse) for at et individ kan udforske dybden af sådant arbejde
  • Udvikle motivation gennem dybt positive personlige oplevelser for dets brug for den holistiske udvikling af individet – forbinde kroppen, følelser, sind i fremtidigt arbejde
  • Anskaffelse af specifikke kompetencer gennem de tilbudte værktøjer og fremgangsmåder fra 3 områder baseret på eksperimental læring
  • Indarbejde fremgangsmåderne af tematiske områder i det daglige arbejde af deltagerne og deres organisationer og aktivt bidrage til yderligere udvikling af denne innovative fremgangsmåde sammen med partnere gennem nye aktiviteter i fremtiden

kreArtivity is an international training course funded by the Erasmus+ programme.

The training course is a unique project that provides an opportunity for youth workers that work with young people, in an informal environment, to explore the power of arts – through art (color, form, technique), drama (acting) and using their body and their own expression through movement.

Objectives:

  • Experience a series of exercises in the field of art (areas – fine arts, drama, dance and movement) in order for an individual to discover the depth of such work
  • Developing motivation through personal deep positive experience for its use for the holistic development of the individual – connecting the body, emotions, mind in future work
  • Acquisition of specific competencies through the offered tools and approaches from 3 areas based on experiential learning
  • Incorporate the approach of thematic areas into the daily work of participants and their organizations and actively contribute to the further development of this innovative approach together with partners through new activities in the future

Kroatien, Grækenland, Danmark, Georgien, Spanien, Italien, Cypern, Armenien, Curacao, Portugal
Croatia, Greece, Denmark, Georgia, Spain, Italy, Cyprus, Armenia, Curacao, Portugal