Erasmus+ Youth Exchange

This is How We Dance er en international ungdomsudveksling finansieret gennem Erasmus+ programmet.

Målet med denne ungdomsudveksling er at inspire unge mennesker til at bruge danse-baserede aktiviteter til at promovere sund livsstil og trivsel. Dans er et fantastisk mix af kropsbevægelser og frigørelse af energy, indviklede kulturelle lag og en kraftfuld måde for unge mennesker at specifikt at udtrykke dele af hvad de føler og deler med andre.

Læringsmål:

  • Dans er en fed måde at promovere inklusion og inspirer unge til at være mere omsorgsfuld og accepterende overfor hinanden.
  • Dans er en fantastisk måde at inspire unge mennesker til at være mere fysisk aktive.
  • Dans er påvirket af kulturelle baggrunde, derfor kan traditionelle/folkedanse hjælpe deltagerne med at opleve/gøre kendskab til andre kulturer.
  • Dans er sjovt!

This is How We Dance is an international youth exchange funded by the Erasmus+ programme.

The goal of this youth exchange is to inspire young people to use dance-based activities
as a way to promote healthy lifestyle and well-being. Dance is an amazing mixture of body
movement and release of energy, perplexed cultural layers and a powerful manner for young
people specifically to express part of what they feel and share with others.

Objectives:

  • Dancing is a great way to promote inclusion and inspire the youth to be more caring and acceptable towards each other.
  • Dance is a great manner to inspire young people to be more physically active
  • Dances are influenced by cultural background, hence traditional/folk dances can help participants experience/get to know other cultures
  • Dancing is fun!

Host organisation ReAct Luxembourg (react.lu)

Luxembourg City