Erasmus+ Youth Exchange

True or False? er en international ungdomsudveksling finansieret gennem Erasmus+ programmet.

Vi vil fokusere på kritisk tænkning og forståelse for, hvad komponenterne til “fake news” er. Vi vil diskutere og lære mere om emnet gennem flere forskellige ikke-formelle læringsmetoder.
Vi sigter på at blive mere opmærksomme på, hvilke konsekvenser misinformation har i samfundet, og vi vil lære hvordan vi kan hjælpe andre mennesker til at blive mere opmærksomme på fænomenet og dets indvirken.

True or False? is an international youth exchange funded by the Erasmus+ programme.

We will focus on critical thinking and understanding of what the components of “fake news” are. We will discuss and learn more about the topic using various non-formal learning methodologies.
We aim to become more aware of what consequences misinformation have in the society and we will learn how to help other people to be aware of the phenomenon and its affect.

Danmark, Portugal, Polen, Spanien, Ungarn, Rumænien
Denmark, Portugal, Poland, Spain, Hungary, Romania