DA

Filosofien bag Passion Udflugt er at når man har fundet sin passion of lærer at dyrke den, vil ens trivsel også forbedres.

undefined ENG

The philosophy behind Passion Udflugt is when you have found your passion and learn to practice it, your wellbeing will improve as well.

At finde sin egen passion er måske ikke altid lige nemt. Specielt ikke hvis man i for vejen døjer med dårligt selvværd og selv tillid.
Derfor arbejder vi i Passion Udflugt med at hjælpe unge med at finde deres passion.
Dette gør vi gennem workshops baseret på ikke-formel læring og læring igennem kreativitet og leg.

To find your own passion might not be as easy. Especially not if you are dealing with bad self-believe and self-esteem.
Therefor do we in Passion Udflugt work with helping youngsters to find their passion.
We do this through workshops based on non-formal learning and learning through creativity and play.

Vi tilbyder lokale workshops på eks. skoler og andre læringsintitutioner, samt foreninger eller private.
Passion Udflugt arbejder også internationalt. Dette gør vi ved at arrangere ungdomsudvekslinger og kurser i Danmark og på tværs af Europa.

We offer local workshops for ex. schools and other learning institutions, as well as organizations or private enitities.
Passion Udflugt also works internationally. We do this by arranging youth exchanges and training courses in Denmark and across Europe.