Erasmus+ Youth Exchange

We Are One er en international ungdomsudveksling finansieret gennem Erasmus+ programmet.

Vi vil fokusere på inklusion og forståelse for, hvad det betyder at være en minoritet. Vi vil diskutere og lære mere om emnet gennem flere forskellige ikke-formelle læringsmetoder.
Vi sigter på at blive mere opmærksomme på, hvilke udfordringer minoriteter har i samfundet, og vi vil lære hvordan vi kan hjælpe alle mennesker til at blive inkluderet i samfundet.

We Are One is an international youth exchange funded by the Erasmus+ programme.

We will focus on the inclusion and understanding of what it means to be a minority. We will discuss and learn more about the topic using various non-formal learning methodologies.
We aim to become more aware of different struggles minorities are facing in the society and we will learn how to help include all people in the society.

Danmark, Polen, Italien, Grækenland, Portugal, Tjekkiet, Tyrkiet
Denmark, Poland, Italy, Greece, Portugal, Czech Republic, Turkey