Erasmus+ Training Course

Wise Wild World er et internationalt træningskursus finansieret gennem Erasmus+ programmet.

Kurset er udviklet i et aktivt læringsmiljø med brug af metoder som “eksperimenterende udendørs lærings og ødemarks terapi” og det er baseret på 3 læringsdimensioner:

 1. bevidsthed og viden
 2. færdigheder og erfaring
 3. reflektion og evaluering

Læringsmål:

 • at fremme psykologisk, fysisk og social trivsel hos unge mennesker med færre muligheder
 • at støtte sårbare unge i overgangen mellem ungdomsår og voksenalderen
 • at forbedre NGO’ers og ungdomsarbejderes kapacitet til at inddrage unge plejere ved at mindske risikoen for mental og social nød
 • at øge samarbejdet mellem NGO’er og offentlige institutioner på ungdomsområdet ved at dele erfaringer, løsninger og værktøjer på europæisk niveau.

Wise Wild World is an international training course funded by the Erasmus+ programme.

The Training Course is developed in an active learning
environment by using methods of “outdoor experiential education & wilderness therapy” and it is based on 3 learning dimensions:

 1. awareness and knowledge,
 2. skills and experience,
 3. reflection and evaluation.

Objectives:

 • to promote psychological, physical and social well-being of young people with fewer opportunities;
 • to support vulnerable young people in the transition between adolescence and adulthood;
 • to improve the capacity of NGOs and YWs to involve young care leavers by decreasing the risk of mental and social distress;
 • to increase the collaboration between NGOs and public institutions in the youth field, sharing experiences, solutions and tools at European level.

Polen, Grækenland, Spanien, Rumænien, Ungarn, Slovakiet, Danmark, Frankrig, Italien
Poland, Greece, Spain, Romania, Hungary, Slovakia, Denmark, France, Italy